Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 119
Năm 2023 : 2.495
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường mầm non Tuổi Thơ

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường mầm non Tuổi Thơ

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào Điều lệ mầm non;

Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn số 1137/UBND-GD&ĐT ngày 12/5/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của cá trường công lập và kết quả chọn sách giáo khoa năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào biên bản họp ngày 12/5/2020 của trường mầm non Tuổi Thơ, trường mầm non Hoàng Văn Thụ với UBND phường Hoàng Văn Thụ;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường;

Trường mầm non Tuổi Thơ ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số học sinh ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non đi học, quan tâm đến độ tuổi nhà trẻ. Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường được đến trường mầm non.

4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Công chức, viên chức, chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của nhà trường.

 B. NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Phương thức và đối tượng

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh gồm các tổ: 12, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 phường Hoàng Văn Thụ.

- Đối tượng dự tuyển: Trẻ mầm non.

+ Diện đúng tuyến: Là học sinh có hộ khẩu th­ường trú hoặc học sinh có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường thuộc khu vực tuyển sinh của trường, học sinh trong gia đình thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng tại địa bàn trong khu vực tuyển sinh của trường.

+ Nếu số lượng học sinh đăng ký vào trường nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường căn cứ vào các qui định hiện hành, xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp báo cáo phòng GD&ĐT và UBND Quận.

- Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi và tuyển sinh trực tiếp đối với các lứa tuổi khác.

2. Độ tuổi dự tuyển

- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi mầm non (từ 3 tuổi  đến 5 tuổi là các cháu sinh năm 2015, 2016, 2017) trong khu vực tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Thực hiện công khai số trẻ, độ tuổi của trẻ trường tiếp nhận được trong năm học.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

4. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

 - Địa điểm: Lô 12 khu đô thị Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Tuyển sinh trực tuyến: (dành cho trẻ sinh năm 2015) từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020. Từ ngày 10/8/2020 đến 12/8/2020 tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020. Tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định.

Đợt 1:

+ Từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/2020 tuyển sinh lứa tuổi 2015, 2016, 2017.

Đợt 2:

Sau ngày 15/8/2020, nếu trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao (hoặc số hồ sơ của học sinh đúng tuyến vượt chỉ tiêu tuyển sinh được giao), nhà trường sẽ báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo (kèm theo danh sách học sinh dự kiến tuyển bổ sung) và tuyển bổ sung học sinh từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020 (nếu được cấp trên phê duyệt).  

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (Đính kèm phụ lục 1a).

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

STT

Lứa tuổi

Số trẻ dự kiến tuyển mới

1

Mẫu giáo lớn (Sinh năm 2015)

16

2

Mẫu giáo nhỡ (Sinh năm 2016)

10

3

Mẫu giáo bé (Sinh năm 2017)

50

 

Tổng cộng

76

 

- Địa bàn tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyến tuyển sinh gồm các tổ: 12, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 phường Hoàng Văn Thụ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1.  Ban giám hiệu chủ động phối hợp với UBND phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn. Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh của trường trên địa bàn phường.

1.2.  Ban giám hiệu thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

1.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến cho trẻ 5 tuổi.

1.4. Nhà trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để triển khai tổ chức tốt công tác tuyển sinh. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

1.5. Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra quyết định thành lập. (Đã trình phòng GD&ĐT Quận phê duyệt).

1.6. Tổ chức cấp mã số học sinh: Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 01/7/2020. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ cha mẹ học sinh kịp thời trong công tác tuyển sinh.

1.7. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Phối hợp với Trạm y tế phường, UBND phường, Công an phường về thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thành phố và UBND Quận (nếu đến thời điểm tuyển sinh năm học 2020 - 2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).

1.8. Phân công tuyển sinh năm học 2020 - 2021 (Theo biểu đính kèm).

2. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện

- Trước ngày 10/5/2020: Rà soát thông tin học sinh 5 tuổi phục vụ tuyển sinh trên hệ thống eSAMS.

- Ngày 21/5/2020: Nộp Tờ trình và danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

- Ngày 28/5/2020: Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 về Phòng GD&ĐT.

- Trước ngày 01/7/2020: Hoàn thành cấp mã số cho cha mẹ học sinh.

- Trước ngày 12/7/2020: Trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, của trường, niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh.

- Ngày 19/7/2020 đến 21/7/2020: Trường vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Ngày 04/8/2020 đến 06/8/2020: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non.

- Ngày 10/8/2020 đến 12/8/2020: Trường tổng hợp số lượng học sinh 5 tuổi (sinh năm 2015) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.         

- Ngày 13/8/2020 đến 15/8/2020: Tuyển sinh trực tiếp.      

- 11h ngày 16/8/2020: Trường báo cáo phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh và đề xuất tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh.

- Từ ngày 18/8/2020 đến 20/8/2020: Nhà trường tuyển sinh bổ sung (nếu có).

- Ngày 21/8/2020: Trường nộp báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

- Ngày 24/8/2020: Trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Tuổi Thơ năm học 2020 - 2021. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND phường

- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);

- CB,GV,NV nhà trường;

- Web của trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hà

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan