Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 316/HD-UBND-LĐLĐ ngày 02/12/2019 của UBND quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận Hoàng Mai về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Sáng ngày 09/10/2020, Trường Mầm non Tuổi Thơ long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 - 2021.