Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 210
Năm 2022 : 24.281

Vẽ con gà

Đề tài: Dạy bé vẽ con gà

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Giáo viên: Dương Thị Hương Giang