Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 102
Năm 2022 : 31.973

Tách gộp trong phạm vi 6

Đề tài: Dạy trẻ tách gộp trong phạm vi 6

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Giáo viên: Bùi Thị Minh Phương