Hoạt động tạo hình: Xé dán tia nắng mặt trời (MGB)