Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 101
Năm 2022 : 37.672

Hoạt động tạo hình "Cắt dán tàu thủy"

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Hoạt động tạo hình: Cắt dán tàu thủy

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Giáo viên: Tạ Thu Huyền.