Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 119
Năm 2023 : 2.495

HĐ: Làm đồ chơi

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

HOẠT ĐỘNG: LÀM ĐỒ CHƠI

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Giang