Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 119
Năm 2023 : 2.495

HĐ kể chuyện " Chú sâu háu ăn"

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Kể chuyện: Chú sâu háu ăn

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé 3-4 tuổi

Giáo viên: Kim Thị Loan