Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 133
Năm 2023 : 2.509

HĐ Âm nhạc - DVĐ: Dế mèn con

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

DVĐ: Dế mèn con

Nghe hát: Gọi Trâu

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhớ 4-5 tuổi

Giáo viên: Nho Thị Hạnh