Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 130
Năm 2023 : 2.506

Đề tài: Xé dán thuyền trên biển

Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

Hoạt động tạo hình

Đề tài: Xé dán thuyền trên biển

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Hoàng Hoa Mai