Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 214
Năm 2022 : 24.285

Dạy trẻ làm quen chữ cái s, x

Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

Hoạt động: Làm quen chữ cái

Đề tài: Dạy trẻ làm quen chữ cái s, x

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Giáo viên: Hoàng Hoa Mai