Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 95
Năm 2022 : 31.966

Cách xem giờ đúng trên đồng hồ

Đề tài: Hướng dẫn bé cách xem giờ đúng trên đồng hồ

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Giáo viên: Dương Thị Hương Giang