Phương pháp Steam

Phương pháp Steam

“Ứng dụng phương pháp giáo dục steam trong hoạt động ngoài trời” là mang khoa học, công nghệ ,kĩ thuật, nghệ thuật và toán học đến với các con một cách đơn giản, nhẹ nhàng, gần gũi với những đồ dùng, vật liệu gần gũi, mang đến cho trẻ những điều thú vị trong hoạt động.