TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ - HOÀNG MAI là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, giáo viên của nhà trường có trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Trong đó, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt 86%.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 45 cháu với 03 giáo viên/ lớp.

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 45 cháu với 03 giáo viên/ lớp.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 47 cháu với 03 giáo viên/ lớp.